Ikätasoitukset

Oheisesta talukosta selviää vuonna 23 käytettävät ikätasoitukset.