Vuosikokouksen pöytäkirja

Lahden Veteraanikeilaajat ry

Pöytäkirja sääntömääräisestä vuosikokouksesta.

Kokous pidettiin Lahdessa 11.10.2022 klo 13.30 Keilahallin ala-kerran kabinetissa.

Läsnä oli 10 henkilöä.

1 § Kokouksen avaus

Veteraanikeilaajien puheenjohtaja Jaakko Virkajärvi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän myös kiitti kaikkia kuluneesta kaudesta.

2 § Valittiin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Virkajärvi ja sihteeriksi Pekka Toijala ja pöytäkirjan tarkastajaksi Pentti Metso ja Arvo Hämäläinen.

3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5 § Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen, joka jakautui kahteen jaksoon, 1.9.2021 – 28.2.2022 ja 1.3.2022 – 31.8.2022, johtuen siitä,että veteraanikeilailu alkoi 1.3.2022 Lahden Veteraanikeilaajat ry:nä. Toiminnantarkastaja antoi hyväksyvän lausunnon ajalta 1.9.2021 – 28.2.2022. Nyt valittava toiminnantarkastaja antaa lausunnon ajalta 1.3.2022 – 31.8.2022. Sihteeri luki yhdistyksen toimintakertomuksen ajalta 1.9. 2021 – 31.8.2022.

6 § Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.

7 § Toimintasuunnitelman perustana on edellisen vuoden maksut ja toiminnan laajuus. Pikkujoulu pidetään perinteisesti Harjulassa.

8 § Lahden Veteraanikeilaajat ry:n puheenjohtajaksi valittiin Timo Lammassaari, Sulo Hietala ja Virve Valtasaari jatkavat vuoden, Petri Joensuu valittiin kahdeksi vuodeksi ja Pirkko Ala-Lehtimäki valittiin taloudenhoitajaksi (yhdeksi vuodeksi). Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Haavisto ja hänelle varamieheksi Harri Hakala.

9 § Puheenjohtaja kiitti hallitusta monen vuoden hyvästä yhteistyöstä ja lopetti kokouksen klo 14.10

Jaakko Virkajärvi Pekka Toijala

puheenjohtaja sihteeri

Pentti Metso Arvo Hämäläinen

Pöytäkirjan tarkastajatKirjoita tekstisi tähän...