Viimeisin vuosikokous pidettiin 19.9. Lahden keilahallin yläkabinetissa. Alla pöytäkirja 

Lahden Veteraanikeilaajat ry

Lahden veteraanikeilaajat ry:n vuosikokous

.

Aika ja Paikka: Tiistaina19.9.2023 klo 14:30 Lahden keilahallin yläkabinetti.

Läsnä oli 17 henkilöä.

1 Veteraanikeilaajien puheenjohtaja Timo Lammassaari avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arvo Hämäläinen. Sihteeriksi Petri Joensuu ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Virlander ja Jorma Soininen.

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5 Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen ajalta 1.9.2022 – 31.8.2023. Tilinpäätös osoitti tappiota 1809,69 ja taseen loppusumma oli 11050,35. Luettiin toiminnantarkastaja tilien ja taseen hyväksymistä suositteleva lausunto. Sihteeri jakoi osallistujille yhdistyksen toimintakertomuksen ajalta 1.9. 2022 – 31.8.2023. Käytiin läpi toimintakertomus ja hyväksyttiin korjaamalla veteraanien liittomyllyn päivämääräksi 7.10.2022

6 Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.

7 Toimintasuunnitelman perustana on edellisen vuoden maksut ja toiminnan laajuus. Talousarvion merkittävin muutos on Västeråsin seuraottelun poisjäänti. Talousarvio kaudelle 23–24 osoittaa noin 1900€ tappiota kulujen ollessa yhteensä 8820€ ja tulojen 6920€.Päätettiin myös että:

  • Kilometrikorvaus kaudella 23-24 on 0,30€/ km
  • Jäsenmaksu on yhteensä 35€ kaudelta koostuen 15 € jäsenmaksusta ja 2*10€

tiistaikilpailuimaksusta.

  • Kannattajajäsenmaksu on 15€/ henkilö

8 Lahden Veteraanikeilaajat ry:n puheenjohtajaksi valittiin Timo Lammassaari. Hallituksen jäseniksi valittiin Sulo Hietala ja Virve Valtasaari valittiin uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Lisäksi hallituksessa jatkaa Petri Joensuu vuoden ja Pirkko Ala-Lehtimäen tilalle taloudenhoitajaksi valittiin Aila Manni niinikään yhdeksi vuodeksi. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Haavisto ja hänelle varamieheksi Harri Hakala.

9 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10

Arvo Hämäläinen                                                     Petri Joensuu

puheenjohtaja                                                          sihteeri


Hannu Virlander                                                     Jorma Soininen

Pöytäkirjan tarkastaja                                            Pöytäkirjan tarkastaja